NOI RĂDĂCINI -

52 interviews, wekelijks gepubliceerd, een jaar lang

Nu we al jaren in Nederland wonen, zijn we ons er meer en meer van bewust geworden dat we de Roemeense gemeenschap in dit land vormen. Daarmee ontstond de behoefte om meer van elkaar te weten, te begrijpen en vooral ook om na te gaan waarom we ons zo prettig voelen in dit land.

Daarmee ontstond het project ‘Noi Rădăcini’ – vertaald: ‘nieuwe wortels’ – de publicatie van een reeks korte interviews gebaseerd op een aantal dezelfde vragen, die vanaf nu wekelijks worden gepubliceerd: een jaar lang, 52 keer.

Wie willen we bereiken? Allereerst de Roemenen in Nederland, want we willen hen meer van elkaar laten begrijpen, van de diverse aspecten van het leven in Nederland en van de verschillende ideeën die leven over ‘succes’.

Daarnaast zouden we ook de (autochtone) Nederlanders willen bereiken, om hen te laten zien en begrijpen welke bijdrage Roemenen leveren aan deze samenleving. En we hopen natuurlijk dat het imago van de Roemeense gemeenschap in positieve zin zal worden versterkt.

Interviews

Overijssel

Elena van den Berg

“Het is een plek waar ik voel dat ik gekomen ben om te doen wat ik leuk vind. Je kunt de American Dream verwezenlijken, ook is Nederland Amerika niet. Ik bedoel dat je kunt doen wat je wilt en wanneer je wilt en daarbij risico’s kunt nemen. Het is een plek waar mijn creativiteit tot bloei komt.”

Read More »
Zuid-Holland

Ioana Voiculescu

“Als je dus doelt op de Roemeense gemeenschap van mensen die integreren, die hier ‘thuis’ willen zijn en die deel willen uitmaken van het economische en politieke leven van dit land, dan wel, dan maak ik deel uit van deze gemeenschap. Maar ik benadruk dat ik me internationaal staatsburger voel. “

Read More »
Groningen

Camelia Adela Schrage-Simeoni

Ik heb geleerd om me iedere dag te perfectioneren, maar ook om sneller te accepteren dat ik niet perfect kan zijn. …Ik heb geleerd om strategisch te zijn op de lange termijn. Toen ik in Roemenië was, had ik altijd korte termijn plannen, nu denk ik zelfs na over de volgende generatie.

Read More »