NOI RĂDĂCINI -

52 interviews, wekelijks gepubliceerd, een jaar lang

Nu we al jaren in Nederland wonen, zijn we ons er meer en meer van bewust geworden dat we de Roemeense gemeenschap in dit land vormen. Daarmee ontstond de behoefte om meer van elkaar te weten, te begrijpen en vooral ook om na te gaan waarom we ons zo prettig voelen in dit land.

Daarmee ontstond het project ‘Noi Rădăcini’ – vertaald: ‘nieuwe wortels’ – de publicatie van een reeks korte interviews gebaseerd op een aantal dezelfde vragen, die vanaf nu wekelijks worden gepubliceerd: een jaar lang, 52 keer.

Wie willen we bereiken? Allereerst de Roemenen in Nederland, want we willen hen meer van elkaar laten begrijpen, van de diverse aspecten van het leven in Nederland en van de verschillende ideeën die leven over ‘succes’.

Daarnaast zouden we ook de (autochtone) Nederlanders willen bereiken, om hen te laten zien en begrijpen welke bijdrage Roemenen leveren aan deze samenleving. En we hopen natuurlijk dat het imago van de Roemeense gemeenschap in positieve zin zal worden versterkt.

Interviews

Zuid-Holland

Irina Simon-Renes

“Ik denk dat de notie van succes verandert met het voortschrijden der jaren. Toen ik op school zat op het Enescu-lyceum in Boekarest, betekende succes hoeveel prijzen ik in de wacht sleepte en of ik op de eerste, de tweede of de derde plaats kwam op het eindexamen. Toen ik eenmaal in Duitsland was, bestond succes eruit dat ik een plek vond in een zo goed mogelijk orkest. Hier in Nederland weet ik niet of ik succes heb, maar ik ben blij dat ik leef, ik ben blij dat ik deze vreugde met anderen kan delen. Als dat succes is, laat dat dan maar zo zijn. Maar vraag het me over 20 jaar nog maar een keer, wellicht denk ik er dan anders over!”

Read More »
Gelderland

Mihai Netea

“Ik denk dat we het in het algemeen hebben over succes op persoonlijk niveau en succes op professioneel niveau. Om een succesvol persoon te zijn, heb je eigenlijk beide nodig.”

Read More »
Noord-Brabant

Marius Vasile

” … Ik denk eigenlijk dat het ook niet mooi is om te zeggen dat ik succesvol ben. Ik ben een menselijk iemand. Dat denk ik en dat hoop ik. Uitvinders, wiskundigen, natuurkundigen, dat zijn succesvolle mensen, niet wij handelaren.”

Read More »
Zuid-Holland

Eliza van Peppen

“Voor mij heeft succes nooit bestaan uit materiële goederen, maar uit een zekere bijdrage die je hebt aan de gemeenschap waarin je leeft, in de samenleving, in het land waarin je leeft; in mijn geval ook een bijdrage aan het land dat ik heb verlaten. Door de lessen Roemeense taal geef ik iets terug aan Roemenië. Succes uit zich voor mij in de eerste plaats door het genoegen dat ik eraan beleef en door mijn toewijding aan de kinderen.”

Read More »