Alex Simu

“”Er is altijd iemand die beter is dan jij. Als je dat niet in ogenschouw neemt, loop je het risico de kans te missen om zelf beter te worden, want alleen degene die beter is dan jij kan je helpen, je omhoogtrekken, om de volgende stap te kunnen zien, de volgende deur die jij opent. Het is heel fijn om een seconde lang te zeggen: ah, ik ben heel erg goed! Voor een tijdje misschien, maar wanneer dit gevoel postvat en een regel wordt, lopen we het risico iedere kans om te evolueren te missen.””
Alex Simu is een jonge Roemeense musicus (klarinettist en componist) met een grote liefde voor het land dat hij lang geleden heeft verlaten. Je kunt dat voelen in al zijn composities die worden gespeeld door zijn eigen kwartet – samen musici met een Duitse, Griekse en Duits-Turkse achtergrond. Het ARIFA-kwartet heeft in toenemende mate succes en trad al op op jazz podia in Nederland, België, Frankrijk, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, China en natuurlijk ook in Roemenië. In 2016 won Alex Simu de prijs voor de beste filmmuziek in Nederland: een Gouden Kalf voor de muziek min de film ‘Nooit meer slapen’, geregisseerd door Boudewijn Koole. En ook dit jaar, 2018, startte geweldig met de release van zijn nieuwste CD ‘Improvisie’, die hij samen met de Nederlandse pianist Folkert Oosting maakte.
Wat heeft je naar Nederland gebracht?
Mijn studie saxofoon en jazzmuziek, in 2003. Ik wilde saxofoon studeren en me toeleggen op beide muziekgenres: jazz en klassiek. Ik ben via een Erasmus-uitwisselingsprogramma gekomen, voor een jaar, aan het conservatorium van Groningen. Het eerste jaar voor uitwisseling en daarna voor studie. Ik wilde graag studeren aan een opleiding die kennis bezat over zowel saxofoon als jazz. De keuze was beperkt. De uitwisselingsprogramma’s werden aangeboden in zo’n tien Europese landen, waarvan de helft geen jazz- en saxofoonprogramma’s hadden die interessant genoeg waren. Engeland en Frankrijk, die uitstekende Engelstalige  programma’s hadden, waren mijn eerste keuzes, alleen waren die veel te duur en werd de selectie, die werd gedaan door een in Boekarest gevestigde instelling, gemaakt op basis van kruiwagens en vriendschappen. Zo bleven Finland en Nederland als keuzes voor me over, maar Finland was te ver weg en nogal donker.  Dus was Nederland de beste optie. Het was een uitwisselingsprogramma met New York, docenten uit New York, en het conservatorium van Groningen behoorde tot de top vijf op wereldschaal. De musici die hier zijn afgestudeerd hebben alle mogelijke prijzen op het gebied van de jazz gewonnen. Allen die er de afgelopen tien jaar zijn afgestudeerd, treden op op alle bühnes en grote festivals ter wereld. Ik doe mijn best hetzelfde te bereiken!
In Nederland heb je al belangrijke prijzen in de wacht gesleept. Wat betekent dat voor jou?
Voor mij persoonlijk zijn behaalde prijzen niet iets waarmee ik te koop loop. Die prijzen zijn een instrument door middel waarvan een kunstenaar – of iedere mens, ongeacht zijn vakgebied – een zekere erkenning verwerft op zijn werkterrein. Bij mij is het best een lange lijst, die is begonnen toen ik zes jaar oud was op het [festival] Cântarea României [Lofzang op Roemenië]. Ik ben altijd aangespoord om mijn muzikale bekwaamheid en bedrevenheid aan te scherpen. Aan ieder concours wordt deelgenomen door meesterlijke musici en je moet altijd door een brandende hoepel springen, soms verbrand je je dan een beetje… maar de wonden genezen en de littekens versterken de huid. Er zijn ook veel competities geweest waar ik niet heb gewonnen, maar waar ik wel heel veel van heb geleerd. De grootste winst bestaat uit de relaties en vriendschappen die ik aan zulke evenementen heb overgehouden.
Ik neem echter wel deel aan competities en de smaak van een overwinning is zoet… al is er in de kunst wel sprake van een zekere mate van subjectiviteit. Uiteindelijk zijn we allemaal goed, iedereen verdient te winnen en het geeft je ook een bittere smaak in de mond als je ziet dat je vrienden, je collega’s verliezen. Degene die er de meeste energie in investeert verdient waarschijnlijk de overwinning het meest.
Hoe kun je aan mensen in Roemenië uitleggen dat je niet alles hoeft te winnen om een winnaar te zijn?
In Nederland begint alles heel vroeg, vanaf de opvoeding die je van huis meekrijgt. Kinderen worden aangemoedigd om zich te ontplooien, ze worden vrij gelaten in een mate die enigszins riskant overkomt op mensen uit Oost-Europa, maar deze vrijheid vertaalt zich in een ontwikkeling van de eigen wil. Ouders proberen hun kinderen uit te dagen om te zien waartoe ze in staat zijn. Dat heb ik geleerd van mijn Nederlandse vrienden van dezelfde leeftijd als ik. Toen ik hen leerde kennen, vormden ze een gevaar voor mij, ze hadden een hoog niveau van vaardigheid en kennis. Ik heb geprobeerd erachter te komen waar dit verschil vandaan kwam. Nou,  kennis die je uit eigen wil en door innerlijke hartstocht hebt opgedaan wordt sterker, steviger en kristalliseert in het innerlijk van het individu. Latere scholing creëert alleen maar een milieu dat geschikt is voor uitdagingen die leiden tot evolutie, ontwikkeling, creativiteit. Er is een heel groot verschil tussen de twee conservatoriums. In Boekarest was de uitdaging, bij iedere activiteit waar ik het initiatief toe nam, om het bureaucratische systeem te overwinnen en aan alle vereisten te voldoen. In Nederland wordt je allereerst gevraagd wat je nodig hebt om je idee in de praktijk te brengen.
In Roemenië, met weinig uitzonderingen, lieten de concoursen al evenzeer te wensen over. Je hebt heel duidelijke criteria en regels nodig, een zeer doorzichtige jury. De kwaliteit van het optreden van een kunstenaar moet belangrijker zijn dan de mate van vriendschap tussen de deelnemers en de leden van de jury. Ik heb in de loop van de jaren mijn best gedaan om de kwaliteit van de muziekconcoursen in Roemenië te verbeteren en aanbevelingen gedaan hoe mensen kunnen worden aangemoedigd om aan concoursen deel te nemen. Ik heb ook wel vooruitgang gezien, maar de weg is nog lang. Mensen hebben nogal veel weerstand tegen verandering. Er moet een kritieke massa ontstaan voordat er een verandering plaatsvindt.
Hoe voel je je binnen de Nederlandse samenleving?
Het eerste woord dat bij me opkomt is uitstekend. Dat betekent niet dat ik alles door een roze bril bezie. Nederland is een samenleving waar je of van houdt, of je kunt het niet aan en dan vertrek je. Dat was mijn eerste indruk. Later besefte ik dat ook de Nederlanders, heel veel van hen, het niet aan kunnen en best vaak vertrekken, om later weer terug te keren. Later ben ik erin geslaagd een evenwicht te creëren, en op die manier probeer ik te genieten van alle fantastische dingen die Nederland te bieden heeft. Inbegrepen het weer en het eten. De overige uitdagingen moeten gewoon worden aangenomen, want die doen zich in iedere samenleving in de hele wereld voor.
Voor mij, als Roemeen, zal de eerste uitdaging altijd het weer blijven. Het ontbreken van jaargetijden of de nauwelijks afgebakende jaargetijden brengt een staat van eentonigheid tot stand, die met heel veel innerlijke instrumenten overwonnen moet worden. De maatschappij op zich, als structuur, heeft vooral in het begin veel uitdagingen opgeleverd, want ik heb de manier waarop ik functioneerde als mens moeten aanpassen. Ik moest kiezen of ik deze nieuwe elementen en soorten organisatie, innerlijke, esthetische, morele waarden wilde overnemen of dat ik bleef bij degene die ik al had en waarmee ik was opgegroeid. Het was niet dat ik niet deugde, maar ik had andere principes en waarden.
Bijvoorbeeld, de geldigheid van een gegeven woord of de waarde van een belofte. Daar kan geen misverstand over bestaan, in de Nederlandse maatschappij leidt een mondelinge afspraak ertoe dat iets tot een goed einde wordt gebracht, en einde betekent dat wanneer het eenmaal gedaan is, er een punt achter wordt gezet en het daarmee klaar is. Er bestaat geen enkele twijfel en niemand hoeft opnieuw te worden overtuigd een bijdrage te leveren aan het afgesprokene.
Dan voorspelbaarheid. Hier heb ik ook een verandering doorgemaakt. Dat is een heel complex innerlijk proces. Het vermogen om dingen van tevoren te conceptualiseren, met een heel lang tijdsframe, bestond voor mij niet en is ook iets dat ik hier pas ben tegengekomen, ik heb ook niet gemerkt dat zoiets in Oost-Europa heeft postgevat. Dat brengt me dadelijk naar het volgende element: vertrouwen.
Het vertrouwen in alles wat er om je heen gebeurt, wat daar hoort te zijn, wij baseren ons op die factor of dat element. Uiteraard niet voor 100%. Maar dit aspect is heel belangrijk, want het moedigt aan om acties te ondernemen met als doel die tot stand te brengen en af te ronden. In de Roemeense maatschappij, als ik met iemand een project begon, konden we er even gemakkelijk halverwege de brui aan geven. Dat was niet erg en leverde ook van de kant van de anderen geen afkeurende blikken op. Hier wordt dit gezien als gebrek aan serieusheid en leidt het tot het verlies van geloofwaardigheid.
Gelukkig heeft de Nederlandse samenleving zich wel tamelijk toegeeflijk tegenover mij betoond. Aanvankelijk kreeg ik te horen dat ik me diende aan te passen, later werd ik gesommeerd dat te doen en ik heb begrepen dat ik een bepaalde flexibiliteit moest opgeven, dat ik mijn afspraken diende na te komen, dat ik moest afmaken waarmee ik begonnen was.
Wat betekende succes voor je voordat je Roemenië verliet en wat betekent het nu?
Ik keek heel anders tegen succes aan toen ik nog in Roemenië was. In het algemeen zou ik zeggen dat in ieder land succes een ander beeld oproept. Voor mij was succes direct verbonden met wat ik om mij heen zag. Ik heb een nogal open opvoeding gehad, met ouders die intellectuelen zijn, die de hele wereld hebben afgereisd en hebben geprobeerd zoveel mogelijk universele waarden te importeren. Toch werd ik beïnvloed door wat ik om mij heen zag, succes betekende bepaalde prestaties en was heel oppervlakkig: het betekende dat je heel goed een instrument kon bespelen, dat je de erkenning van je vakgenoten genoot en dat je een hoop geld verdiende.
In Nederland heb ik gemerkt dat er veel meer opvattingen bestaan over wat succes betekent in je loopbaan en je leven. Aanvankelijk was ik geschokt. De meeste mensen hechten heel weinig waarde aan financieel succes. Spiritueel, emotioneel succes staan in het middelpunt. Dat zijn vormen van succes die je overal tegenkomt, maar die niet bijzonder worden uitgedragen Beetje bij beetje ben ik begonnen mijn idealen aan te passen. In het begin was mijn eerste succes het afronden van het conservatorium, een kortermijnsucces. Door mijn interactie met docenten en mensen die konden bogen op een bijna levenslang succes heb ik begrepen dat succes kan worden bekeken en onderverdeeld op verschillende niveaus: kort, middellang en levenslang. En je doelstellingen worden daaraan aangepast.
Ik besefte dat de financiële beloning voor wij wat de maatschappij bieden vanzelf komt wanneer wat we doen waardevol is en voortkomt uit een intrinsiek verlangen om het te doen.
In Roemenië ontbreken nog de rolmodellen die aan jongeren kunnen laten zien hoe een langetermijnsucces eruitziet en de uitleg en het plan waarmee zij gemotiveerd kunnen worden om een dergelijk traject te volgen. Dit soort rolmodellen zijn helaas erg zeldzaam en er bestaan nog een zekere angst om rolmodellen uit andere maatschappijen aan te bieden. Deze angst bestaat niet in Nederland. Het is heel fascinerend om te zien hoe de Nederlanders alle succesverhalen importeren en deze aan de mensen aanbieden, niet om hen te vernederen, maar om hen te stimuleren, hen uit te dagen en hun een strategie te bieden om nog grotere successen te behalen.
De gevaarlijkste factor is het ontbreken van een plan voor de zeer lange termijn. Bijna alle mensen met wie ik gewerkt hebt, grote maestro’s, docenten, hebben hetzelfde tegen me gezegd: er is altijd iemand die beter is dan jij. Als je dat niet in ogenschouw neemt, loop je het risico de kans te missen om zelf beter te worden, want alleen degene die beter is dan jij kan je helpen, je omhoogtrekken, om de volgende stap te kunnen zien, de volgende deur die jij opent. Het is heel fijn om een seconde lang te zeggen: ah, ik ben heel erg goed! Voor een tijdje misschien, maar wanneer dit gevoel postvat en een regel wordt, lopen we het risico iedere kans om te evolueren te missen.
Wat is jouw positie ten aanzien van de Roemeense gemeenschap in Nederland?
Omdat ik de hele wereld afreis, heb ik ook andere Roemeense gemeenschappen meegemaakt. Ik kan met trots stellen dat in Nederland deze gemeenschap een van de meest hechte en best georganiseerde is, met culturele en sociale activiteiten. Het is weliswaar ook een heel kleine gemeenschap, in vergelijking met de honderdduizenden Roemenen in andere landen, maar op een of andere manier hebben we elkaar weten te vinden en zijn we er niet voor teruggeschrikt nader tot elkaar te komen. Ik denk dat het een heel belangrijk element is, dat helpt bij het bewaren van de waarden die we bij ons vertrek uit Roemenië hebben meegenomen, bij het verbeteren van het overgangsproces van de ene maatschappij naar de andere; we kunnen elementen terugvinden waarmee we zijn geboren en opgegroeid en die voor ons niet alleen een sentimentele waarde vertegenwoordigen, maar ook een grote morele waarde. Samen kunnen we ook een model of een oplossing bieden  aan andere gemeenschappen of aan de moedergemeenschap in Roemenië.
Welke adviezen zou je hebben voor hen die nu naar Nederlanden zouden willen komen?
Mijn advies is misschien te algemeen, maar ik beschouw het als het meest geëigende: veel moed hebben en deze moed aanwenden met betrekking tot de acties die belangrijk voor hen zijn. Nederland is een land met heel veel voordelen, maar ook nadelen, net als ieder ander land. De dosis innerlijke moed die wordt ingezet voor je eigen verlangens kan resultaten opleveren.
Maar bovenal is het goed erachter te komen wat moed precies inhoudt en hoe je die kunt inzetten voor je vurigste wensen. Zonder moed is het erg moeilijk om te slagen in een zo ontwikkelde en jachtige maatschappij, die werkelijk in beweging wordt gezet door de innerlijke moed van de mensen die erin leven. Nederlanders zijn heel erg moedig.
Interview door Claudia Marcu en Alexandru Iosup
vertaling door Jan Willem Bos
Portret foto: Cristian Călin –  www.cristiancalin.video
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn